Versie 3.3 van Schoolonline beschikbaar

Vanaf versie 3.3 is de vernieuwde individuele handelings- en groepswerkplanning van Schoolonline beschikbaar. Het werken met handelingsplannen maakt integraal deel uit van Module 2 (Kind- en leerlingvolgsysteem).

Versie 3.3 bevat tevens een nieuwe versie van de module Elektronische leeromgeving. Op basis van de terugkoppeling van de (piloot)scholen werden tal van nieuwe functionaliteiten voorzien.


Artikels

Archief