Algemeen

Schoolonline is opgebouwd uit meerdere modules. Elk module is apart verkrijgbaar. Klik rechts op de respectievelijk module voor meer informatie.Troeven van schoolonline in het basisonderwijs

  • Elke module speelt in op de specifieke noden van het basisonderwijs. Het puntenboek met geïntegreerd leerlingvolgsysteem en agenda is hiervan een voorbeeld. Een lesfiche met doelen kan onmiddellijk worden gekoppeld aan een toets.
  • Schoolonline zorgt voor een eenvoudige integratie van jouw rapport in het systeem, zowel wat de types evaluaties (bijvoorbeeld doelenrapporten, leef- en leerrapporten, bewegingsrapporten, enzovoort) betreft, als de rapportlay-out.
  • Het LVS/KVS biedt een nauwkeurig beeld van de leervorderingen van de leerlingen en kleuters. Met het KVS volg je kleuters op aan de hand van zorgfiches en ervaringsomgevingen.
  • In de agenda kan je lesfiches en lesmethodes opstellen en delen met collega's. De kleuterjuf of -meester kan zelf hoeken definiëren. Indien van toepassing, vink je behaalde doelen aan.
  • Je definieert zelf de verschillende gebruikersgroepen op jouw school (bijvoorbeeld directie, zorgcoördinator, meester/juf, secretariaat, enzovoort). Bepaal als school welke gebruikersgroepen rechten krijgen tot welke module, pagina, klas en leerling. En bepaal de acties die deze persoon mag uitvoeren (bijvoorbeeld lezen, bewerken of printen).
  • Schoolonline heeft een eenvoudige import-wizard voor overdracht van gegevens uit jouw huidige (administratie)pakket. Bepaal als school wanneer en welke gegevens geïmporteerd worden.
  • Schoolonline biedt een flexibel printbeheer aan, aangepast aan de noden van het onderwijs. Bijvoorbeeld printen van 'dubbele afdrukken' voor leerlingen met co-ouderschap, recto-verso afdrukken, printen per leerling, per klas, per leerjaar, enzovoort.
  • Dankzij onze medewerkers met ruime ervaring in het onderwijs zorgt schoolonline voor een vlotte opvolging.