Module 6: Communicatie en agenda

Vlotte en transparante interne en externe communicatie

Ad valvas

Met het interne berichtensysteem stuur je mededelingen naar één of meerdere collega's. Iedereen kan, ook van thuis, nieuwe of gewijzigde berichten raadplegen.

Documenten

Je hoeft niet langer jouw computer of externe USB stick te gebruiken om bestanden die je thuis hebt gemaakt op school te openen. Je plaatst de bestanden online in een digitale map. De documenten kunnen met één of meerdere collega's uitgewisseld worden.

Agenda lager onderwijs

Elke leerkracht krijgt een persoonlijke agenda. Navigatie over schooljaren heen is mogelijk. Je bepaalt zelf of collega's al dan niet toegang krijgen tot jouw agenda. Lesfiches en lesmethodes maak je aan in een handomdraai op basis van bestaande lesfiches. Indien gewenst, kan je deze delen met collega's van parallelklassen. Je kan per lesfiche bepalen welke doelen werden behaald. Leerplandoelen vind je snel terug op trefwoord dankzij de zoekfunctie. De lesdoelbestanden van uitgeverij VAN IN kunnen geïmporteerd en beschikbaar gesteld worden in de agenda. Ook de import van lesfiches uit andere pakketten is mogelijk.

Agenda kleuteronderwijs

Ben je meester of juf in het kleuteronderwijs? Jouw agenda houdt automatisch rekening met de activiteiten en hoekwerking. De kleuterjuf of –meester definieert zelf de activiteiten en bepaalt de ervaringssituatie, beginsituatie en het verloop van elke opdracht. Indien van toepassing, vink je de behaalde ontwikkelingsdoelen aan. Kleuterdoelen vind je snel terug op trefwoord via de zoekfunctie. Vul jouw agenda in door bestaande lesfiches (met de gekoppelde activiteiten) over te nemen of door een eigen selectie te maken van de over te nemen activiteiten. Dankzij de zoekfunctie voor lesfiches vind je snel kleuteractiviteiten terug.

Discussiefora

Wens je de mening van collega's te kennen over een bepaald onderwerp? De geïntegreerde discussiefora zijn een handig hulpmiddel. Je bepaalt zelf wie aan de discussies kan deelnemen. Reeds gelezen berichten kan je uitvinken, zodat het forum steeds overzichtelijk blijft.

Enquêtes

Organiseer enquêtes bij leerkrachten of ouders. Je stelt de enquêtes zelf op en kan hierbij kiezen uit een lijst met verschillende types vragen. De resultaten worden statistisch verwerkt en in een overzichtelijk rapport gepresenteerd.

Mailings

Behalve een vlotte en transparante interne communicatie laat deze module ook toe om op een eenvoudige manier met ouders te communiceren. Zo kun je aan de hand van deze module mailings naar ouders opstellen en versturen. Ook (attitude) rapporten verstuur je snel en makkelijk digitaal.

Inloggen ouders

De school kan voor ouders een persoonlijke account aanmaken om online het puntenboek en de (attitude) rapporten van hun kind(eren) te raadplegen. Ook het delen van documenten, het berichten met ouders en het afnemen van enquêtes behoren tot de mogelijkheden.