Module 2: Leerlingvolgsysteem en kleutervolgsysteem

Vorm een nauwkeurig beeld van de leervorderingen en leeropbrengst van leerlingen over een langere periode

Dossiers

Directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten kunnen, elk op basis van hun toegewezen rechten, de leerlingendossiers raadplegen en aanvullen. Je kunt niet lukraak gegevens over leerlingen of kinderen opzoeken. Je krijgt enkel toegang tot de gegevens van de leerlingen die jou toekomen.

Categorieën

De school bepaalt zelf hoeveel en welke dossiers worden aangemaakt: Bijvoorbeeld een standaard dossier, een klasdossier, een MDO-dossier en een kritisch dossier. waarborg het vertrouwelijk karakter van bepaalde dossiers aan de hand van beveiligingsgroepen. Kies zelf welke soort gegevens zichtbaar zijn voor welke groep of individuen.

Dossierfilter

Dankzij de dossierfilter kan je zeer vlot informatie opzoeken. Je vraagt bijvoorbeeld een lijst van alle nieuwe (ongelezen) berichten. Of je zoekt onder een specifiek thema (bijvoorbeeld “pesten”) en krijgt zo een overzicht van alle hierover verschenen berichten.

Taken

Met behulp van het geïntegreerde takenbeheer kan je taken toekennen aan andere leerkrachten binnen de school. Schoolonline biedt je op elk moment een duidelijk beeld van de status van elke taak. Taken die het CLB toebehoren worden bovendien onmiddellijk doorgestuud. Zo is het CLB op de hoogte, volgen de verantwoordelijken alles op en wordt alle informatie centraal bewaard.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Het LVS in schoolonline verschaft een nauwkeurig beeld van de leervorderingen van de afzonderlijke leerlingen over een langere periode. Leerlingen die op een bepaald ogenblik minder goed vorderen spoor je tijdig op. Het LVS kan volledig op maat van de school worden ingesteld. Ook de resultaten van signaleringstoetsen kunnen worden geïmporteerd.

Kleutervolgsysteem (KVS)

Met behulp van het geïntegreerde kleutervolgsysteem kan je elk kind stap voor stap volgen. Je bepaalt zelf de ervarings- en ontwikkelingscriteria. Ook het uitvoeren van klasscreenings behoort tot de mogelijkheden. Schoolonline garandeert een vlotte opvolging door middel van kleurcodes.

Klassenraadprojectie

De klassenraadprojectie bundelt alle belangrijke dossiergegevens over de leerlingen en kinderen op één scherm. Aan de hand van evolutiegrafieken krijg je bovendien zeer snel een beeld van de vorderingen van elk kind. Ook de gegevens uit andere schoolonline modules kunnen op dit scherm worden getoond. Dit beheer is dan ook bijzonder handig bij de voorbereiding van klassenraden en MDO gesprekken.