Module 1: Puntenboek en rapporten

Module 1.1: Attituderapporten

Een volautomatisch online puntenboek met afdruk van rapporten, deliberatielijsten en andere overzichten

Puntenboek

Elke leerkracht werkt in een gepersonaliseerd puntenboek en kan, thuis of op school, de evaluatie ingeven van overhoringen, taken en projecten. De leerkracht kan ook commentaar toevoegen. Het is niet nodig om totalen te berekenen dankzij de volautomatische berekening met automatische weging.

Cijferrapport

De afdruk van rapporten kan op elk ogenblik en in een door jou gekozen lay-out. Ook de huidige lay-out van jouw rapport kan in schoolonline worden geïntegreerd. Deze module biedt bovendien de mogelijkheid om meerdere soorten rapporten per klas en per periode samen te stellen.

Doelenrapport

In een doelenrapport kan je per vak de behandelde doelen evalueren. Indien de basisschool ook gebruik maakt van de digitale agenda*, kunnen toetsen bovendien aan de doelen van de Onderwijskoepels of de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (kleuter) van het Departement Onderwijs worden gekoppeld.

Uitbreiding Attituderapporten

In het klassieke rapport biedt schoolonline de mogelijkheid om toetsen te evalueren met cijfers, letters of vooropgestelde beoordelingsschalen. Met behulp van de uitbreidingsmodule Attituderapporten kan je bovendien vooropgestelde attitudes en leer- en leefhoudingen beoordelen.

Puntenlijsten

Leerkrachten en directies krijgen op elk moment een duidelijk beeld krijgen van de toegekende punten en beoordelingen door middel van de vele overzichtlijsten: klaslijsten, vaklijsten, en deliberatielijsten. Deze lijsten kan je zelf samenstellen en worden steeds in real-time berekend. Je kan bovendien alle ingegeven punten exporteren naar MS Excel voor een gebruiksvriendelijke lijst voor offline gebruik.

Overzichtsgrafieken

Met behulp van de geïntegreerde grafieken krijg je een duidelijk overzicht van de puntenevoluties over langere termijn. Je kiest zelf of je gebuik wenst te maken van punten-, balk-, lijn-, radar- of tabelgrafieken. Deze grafieken kan je zowel op het rapport als in het dossier van de leerling opnemen**.

Rapporten mailen

De rapporten kan je via e-mail versturen naar de ouders. Je kan er ook voor opteren om de ouders online toegang te geven tot het puntenboek of het rapport van hun kind.***

* Het beheren van agenda maakt deel uit van Module 6
** Het beheren van leerlingendossiers maakt deel uit van Module 2
*** Het versturen van e-mails maakt deel uit van Module 6