Module 2: Leerlingvolgsysteem

Module 2.1: Sanctie- en stagebeheer

Vorm een nauwkeurig beeld van de leervorderingen en leeropbrengst van leerlingen over een langere periode

Dossiers

Directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten kunnen, elk op basis van hun toegewezen rechten, de leerlingendossiers raadplegen en aanvullen. Je kunt niet lukraak gegevens over leerlingen opzoeken. Je krijgt enkel toegang tot de gegevens van de leerlingen die jou toekomen.

Categorieën

De school bepaalt zelf hoeveel en welke dossiers worden aangemaakt: Bijvoorbeeld een standaard dossier, klasdossier, GOK-, GON-, MDO-, meldings- of stagedossiers, en dossiers voor klastitularissen en vakleerkrachten. Je waarborgt het vertrouwelijk karakter van bepaalde dossiers aan de hand van beveiligingsgroepen. Kies zelf welke soort gegevens zichtbaar zijn voor welke groep of individuen.

Dossierfilter

Dankzij de dossierfilter kan je zeer vlot informatie opzoeken. Je vraagt bijvoorbeeld een lijst van alle nieuwe (ongelezen) berichten. Of je zoekt onder een specifiek thema (bijvoorbeeld “pesten”) en krijgt zo een overzicht van alle hierover verschenen berichten.

Taken

Met behulp van het geïntegreerde takenbeheer kan je taken toekennen aan andere leerkrachten binnen de school. Schoolonline biedt je op elk moment een duidelijk beeld van de status van elke taak. Taken die het CLB toebehoren worden bovendien onmiddellijk doorgestuud. Zo is het CLB op de hoogte, volgen de verantwoordelijken alles op en wordt alle informatie centraal bewaard.

Klassenraadprojectie

De klassenraadprojectie bundelt alle belangrijke dossiergegevens over de leerlingen en kinderen op één scherm. Aan de hand van evolutiegrafieken krijg je bovendien zeer snel een beeld van de vorderingen van elk kind. Ook de gegevens uit andere schoolonline modules kunnen op dit scherm worden getoond. Dit beheer is dan ook bijzonder handig bij de voorbereiding van klassenraden.

Handelingsplannen

Je volgt de prestatie op van leerlingen door te werken met handelingsplannen (HP) , groepswerkplannen (GWP) met geconcretiseerde doelen en individuel handelingsplannen (IHP) met cyclische opvolging.

Uitbreiding Sanctie- en stagebeheer

Aan de hand van deze uitbreidingsmodule kun je sancties toewijzen, beheren en opvolgen, alsook leerlingenstages organiseren en opvolgen.