Module 5: Schooladministratie

Vervang een zieke collega, reserveer een lokaal, organiseer een oudercontact…

Uurroosters

Het uurroosterbeheer laat toe om je persoonlijke uurrooster toe te voegen of om een reeds gemaakt rooster uit andere programma's zoals Myro, EDT of gp-Untis te importeren. De ingegeven uurroosters worden automatisch gekoppeld aan tal van andere beheren, zoals de agenda van leerlingen en leerkrachten, het vervangingsbeheer of het reservatiebeheer.

Vervangingen

Bij ziekte of afwezigheid kun je via dit beheer op een eenvoudige en snelle manier vervanging zoeken. Afwezige klassen en leerkrachten worden geregistreerd en vervangende leerkrachten worden automatisch via een beurtensysteem toegewezen. De beschikbare leerkrachten zien of, wie en waar ze moeten vervangen. De vervangleerkracht kan eventuele opdrachten raadplegen op Schoolonline.

Reservaties

Met het reservatiebeheer kan je via het internet, thuis of op school, didactisch materiaal of een lokaal reserveren. Dankzij de koppeling met het uurrooster kan schoolonline voor jou uitzoeken welk lokaal beschikbaar is op een door jou gekozen tijdstip. Dankzij de koppeling met het vervangingsbeheer kan je vrijgekomen lokalen (bijvoorbeeld omwille van een extra-muros activiteit van één van de klassen) opnieuw reserveren.

Oudercontacten

Met behulp van het oudercontactbeheer worden de oudercontacten op een vlotte en eenvoudige manier georganiseerd. Voor de ouders maak je een gepersonaliseerde antwoordbrief of e-mail in een opmaak van jouw keuze op. Of laat de ouders hun voorkeur online registreren. Schoolonline meldt eventuele dubbel gemaakte afspraken, inconsistenties of foutjes en houdt rekening met parallelle oudercontactsessies voor broers en zussen. Ook de bevestigingsbrieven of –mailtjes en diverse overzichtslijsten genereer je met een paar muisklikken.