Online werken

Schoolonline is, zoals de naam het zelf al zegt, een systeem dat volledig internetgebaseerd is. Niet alleen het raadplegen, maar ook het werken met schoolonline gebeurt online. Leerkrachten, directie en secretariaat kunnen thuis of op school punten, dossiers en documenten raadplegen en bewerken. Bovendien is er geen specifieke bijkomende hardware op school of thuis vereist, enkel internettoegang. Ook leerlingen en ouders kunnen toegang krijgen tot schoolonline. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld inloggen in de elektronisch leeromgeving of deelnemen aan de zelf-beoordeling van attitudes. Ouders en leerlingen kunnen een account krijgen om bijvoorbeeld het rapport van hun zoon of dochter online te raadplegen.

Stap voor stap

Het introduceren en toepassen van nieuwe elektronische systemen binnen een scholenkorps verloopt vaak moeizaam. Schoolonline is efficiënt en eenvoudig en kan op het tempo van de gebruikers geïntegreerd worden. Gebruikers kunnen ook steeds met hun opmerkingen, vragen en problemen bij ons terecht.

Vlotte overdracht van gegegens

Gegevens uit andere programma's waarmee jouw school op dit ogenblik werkt, worden vlot overgedragen naar schoolonline. Deze import van gegevens gebeurt via een eenvoudige interface.

Performantie en snelheid

Schoolonline biedt standaard heel wat overzichtslijsten. Elke lijst wordt in real-time berekend en kan op elk ogenblik worden opgevraagd. In het uitgebreide puntenboek kan je steeds de voorlopige maand-, tri/semester- en jaartotalen bekijken. De interface van schoolonline is overzichtelijk, eenvoudig in gebruik en dankzij het uitgebreide serverpark steeds vlot toegankelijk, ook als je over een tragere modemverbinding beschikt.

6 modules in één totaalpakket

Schoolonline is opgebouwd uit meerdere modules die onafhankelijk gebruikt kunnen worden, maar wel geïntegreerd zijn in één systeem. Jouw school kiest voor één module, voor twee, drie of voor het volledige pakket. Kiezen voor meerdere modules leidt, omwille van de integratie van de modules, automatisch tot een vlotte interne werking en tijdbesparing.

Optimale ondersteuning

Wij zorgen voor een optimale ondersteuning dankzij onze online en telefonische helpdesk. Tijdens alle fasen van het ontwikkelingsproces zorgen onze medewerkers voor een intensieve begeleiding.

Streng beveiligd

Alle administratieve gegevens van jouw school worden strikt beveiligd. Inloggen doe je met een wachtwoord en/of de elektronische identiteitskaart. Met schoolonline is ook een interne beveiliging binnen de school mogelijk: per gebruiker(sgroep) kunnen bepaalde bewerkingen al dan niet toegelaten worden. Directie, secretariaat, leerkrachten, ouders en leerlingen krijgen zo enkel toegang tot de voor hen bestemde gegevens en informatie. Deze gebruikersrechten kunnen door de school zelf bepaald worden.

Van alle verrichtingen en administratieve data worden dagelijks meerdere back-ups gemaakt. Deze back-ups worden doorgestuurd naar een remote-server; zo gaan gegevens niet verloren. De connecties met onze servers verlopen bovendien steeds via een beveiligde geëncrypteerde verbinding.

Transparante prijszetting

Omdat wij beseffen dat niet alle scholen nood hebben aan alle modules, kan je zelf bepalen van welke modules jouw school gebruik wenst te maken. De kostprijs is afhankelijk van de gekozen modules en van het aantal leerlingen. Je betaalt enkel wat je nodig hebt. Wij hanteren bovendien een competitieve en transparante prijszetting. Je betaalt één prijs, wij rekenen geen extra kosten aan voor webhosting, back-ups van jouw data of ondersteuning.